15

[27.03]

a zamówienie wyślemy jeszcze dzisiaj!

Paczka zostanie wysłana w najbliższym dniu roboczym.

Zamów teraz, paczkę wyślemy w następnym dniu roboczym.

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.jaapee.pl

Obowiązuje dla umów zawieranych od 11 września 2015 roku.

Chronimy Twoje dane osobowe - zapoznaj się proszę z sekcją POLITYKA PRYWATNOŚCI i dowiedz się więcej w jaki sposób je przetwarzamy.

Sprzedaż w sklepie jaapee.pl prowadzona jest przez Jakuba Pellera, przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą jaapee Jakub Peller, z siedzibą przy ul. Bohaterów Warszawy 47, 02-495 Warszawa, używającego Numeru Identyfikacji Podatkowej - NIP 8133496599, nr Rejestru Gospodarki Narodowej - REGON 180226428 oraz nr GIOŚ E0017411W, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Kontakt możliwy jest w następujący sposób:

 • pocztą tradycyjną na adres siedziby przedsiębiorcy lub adres korespondencyjny podane na stronie Kontakt
 • pocztą elektroniczną na adres: sklep@jaapee.pl
 • telefonicznie pod numerami: +48 604 173 800 (pn-pt: 8-16, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Istotne cechy świadczenia i właściwości Towaru wystawionego w Transakcji określone są w opisie danej Transakcji.

Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest opisie danej Transakcji i wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Jednak cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które są wskazywane osobno w opisie danej Transakcji, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:

 • płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • płatność natychmiastowa
 • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • płatność gotówką przy odbiorze osobistym

Informacje dot. rachunków bankowych Sprzedającego:

bank: mBank; numer rachunku: 72 1140 2004 0000 3002 4691 1015

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic).

 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny zgodnie z wybranym sposobem płatności, a w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy zalecamy podawanie w tytule przelewu jedynie numeru zamówienia – ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.

Transakcja, jej opis i cena Towaru jest wiążąca z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji.

Niektóre oferowane Towary objęte są również gwarancją.  Fakt objęcia Towaru również gwarancją podany jest w opisie danej Transakcji. W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Warunki gwarancji wskazane są w dołączanej do Towaru karcie gwarancyjnej.

Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@jaapee.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (ul. Mory 12, 01-303 Warszawa). Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Więcej informacji na stronie Zwroty i reklamacje.

Prawo odstąpienia od umowy

Dotyczy Kupujących będących konsumentami, czyli zgodnie z art. 22 (1) K.C. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (jaapee Jakub Peller; tel. 22 730 66 96, 604 173 800, email: sklep@jaapee.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego tutaj lub z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: jaapee Jakub Peller, ul. Mory 12, 01-303 Warszawa, tel. 22 730 66 96, 604 173 800, email: sklep@jaapee.pl

Ja/My (*):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) / umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (*) / odbioru (*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Adres konsumenta(-ów) (*):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (*) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Jaapee Jakub Peller, ul. Mory 12, 01-303 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umów.

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur.

Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

Regulamin promocji

„3+1 – czwarty lakier gratis”

(dalej: „Promocja”)

 

 • Organizatorem Promocji jest firma Jaapee Jakub Peller z siedzibą w Warszawie 02-495 przy ul. Bohaterów Warszawy 47, REGON 180226428, NIP 8133496599 (dalej: „Organizator”).
 • Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Promocja prowadzona jest pod „3+1 – czwarty lakier gratis” i obowiązuje w sklepie internetowym Jaapee https://jaapee.pl
 • Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • Informacja o Promocji dostępna jest na www. jaapee.pl oraz na profilach prowadzonych w mediach społecznościowych Facebook oraz Instagram.
 • Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w czasie trwania Promocji wyrazi chęć zakupu 4 (czterech) lakierów hybrydowych marki Manica poprzez umieszczenie wybranych Produktów w Koszyku, uprawniony będzie do nabycia najtańszego lub (w przypadku, w którym Produkty będą w identycznej cenie) – jednego z Produktów w identycznej cenie z 4 (czterech) produktów w promocyjnej cenie obniżonej o 100 % w stosunku do obowiązującej ceny sprzedaży tego Produktu . Promocja dotyczy tylko pojedynczego zakupu 4 (bez nabywania wieloktrotności) produktów, obniżka ceny dotyczyć będzie najtańszych spośród wszystkich produktów. W przypadku nabycia produktów w ilości innej niż 4 obniżka ceny dotyczyć będzie najtańszych produktów.
 • Możliwość skorzystania przez Uczestnika z Promocji nie jest ograniczona ilościowo.
 • Promocja trwa od 17 listopad 2023 roku 8:00 do 24 listopada 2023 roku, do godziny 23.59. lub do wyczerpania zapasów produktów objętych promocją, w zależności od tego, która okoliczność nastąpi pierwsza.
 • Produkty objęte Promocją podlegają zwrotom zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawowym terminie, Klient otrzyma zwrot ceny faktycznie uiszczonej za ten Produkt, tzn. w przypadku zwrotu Produktu sprzedanego za cenę promocyjną, tj. obniżoną o 100 % Klient otrzyma zwrot tej ceny z uwzględnieniem zastosowanej obniżki. W przypadku zwrotu Klient nie będzie uprawniony do ponownego skorzystania z Promocji w związku z dokonaniem zakupów w ramach Promocji.
 • Postanowienia Regulaminu nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz nie stanowią przeszkody w skorzystaniu przez Uczestnika z uprawnień przewidzianych przepisami Ustawy oraz dochodzeniu przez Uczestnika roszczeń na podstawie przepisów Ustawy, tzn. przede wszystkim Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji w stosunku do nabytych Produktów.
 • Treść Regulaminu jest dostępna na stronie www.jaapee.pl w zakładce „Regulamin”.
 • Organizator przetwarza dane osobowe Klienta na zasadach określonych w Polityce prywatności Jaapee dostępnej na stronie: https://www.jaapee.pl/polityka-prywatnosci.
 • Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego Regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym Regulaminem jest prawo polskie.
 • Skargi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Promocji, a także związane z realizacją korzyści z niego wynikających, mogą zostać złożone pisemnie listem poleconym na adres korespondencyjny Organizatora Jaapee Jakub Peller z siedzibą w Warszawie 02-495 przy ul. Bohaterów Warszawy 47 lub w drodze wiadomości mailowej na adres: sklep@jaapee.pl.
  Skarga lub reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres korespondencyjny lub adres e-mail oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi lub reklamacji oraz sposób, w jaki Uczestnik życzy sobie zostać powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji (list polecony albo wiadomość mailowa).
 • Skargi i reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Organizatorowi. O rozstrzygnięciu skarżący zostanie poinformowany w sposób żądany w skardze, tj. albo w formie pisemnej, na podany przez siebie adres korespondencyjny lub w formie dokumentowej na adres e – mail.
 • Organizator jest uprawniony do dokonywania zmian w Regulaminie, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków oraz zasad uczestnictwa w Promocji. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ opublikowane w kanałach, za pośrednictwem których prowadzona jest Promocja i są skuteczne z momentem ich opublikowania. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa nabyte przed wejściem w życie zmian do Regulaminu.
 • Organizator dokłada starań, aby ewentualne spory z Uczestnikami rozwiązać polubownie w ramach bezpośrednich kontaktów. Konsumenci mogą skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ( https://www.uokik.gov.pl ).
 • Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2023 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl